Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Hizmet Alım ve Lisans Sözleşmesi’nin bir tarafında Türkiye adresinde faaliyette bulunan Okinar (bundan sonra Okinar olarak anılacaktır) yer almaktadır. Sözleşmenin diğer tarafında ise Okinar’ın sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmak isteyen açık kimlik bilgileri ekte yer alan KULLANICI yer almaktadır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Hizmet Alım ve Lisans Sözleşmesinin konusu; KULLANICI’nın sahibi olduğu aktivasyon kodu ile yükleyeceği ve internet üzerinden Okinar‘ın Milli Eğitim Bakanlığının kanun ve yönetmeliklerine göre belirlediği program/programlar dahilinde canlı ve video kayıt olarak ders alma ve ayrıca OKINAR’IN ücretsiz olarak vereceği diğer ders alma hizmetine ilişkin ve bu hizmetten yararlanabilme şartlarının, hak ve sorumluluklarının kapsamının, muhtelif ihtilaflarda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE ÜYELİĞİN BAŞLANGICI

3.1. KULLANICI’nın, Hizmet Alım ve Lisans Sözleşmesini kabul ettiğini beyan ettiği anda (internet üzerinde sözleşmenin okunduktan sonra “kabul ediyorum” butonunun tıklanması ile kabul etmiş sayılır) sözleşme hükümleri yürürlüğe girer.

3.2. KULLANICI’nın üyeliği; sözleşme süresince KULLANICI’nın üyeliği için verilen aktivasyon şifresinin Hizmet Alım ve Lisans Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde aktive edilmesi ile başlar. Hizmetin alınacağı internet sitesi www.okinar.com’dur.

4. ÜYELİK BİLGİLERİ VE GİZLİLİK KOŞULLARI

4.1. KULLANICI; üyelik ve iletişim için gerekli tüm bilgileri eksiksiz ve hatasız olarak belirtmelidir. TC Kimlik numarasının belirtilmesi zorunludur.

4.2. Bu bilgilerin doğru olmamasından veya eksik olmasından dolayı doğabilecek zararlardan KULLANICI sorumludur.

4.3. KULLANICI’ya ait bilgiler Okinar bünyesinde güvenli olarak kayıt altında tutulacaktır. KULLANICI’nın Okinar’a ait internet adresinden yapmış olduğu başvurularda girmiş olduğu bilgiler diğer KULLANICI’lar tarafından görüntülenemez. Söz konusu bilgiler, OKINAR tarafından, (kendi ürünlerinin tanıtımı ve promosyonu amacıyla kullanılması hariç) KULLANICI’nın onayı dışında ya da yasal bir zorunluluk altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ya da kuruluşla paylaşılmaz. KULLANICI’ya ait bu bilgiler sadece gerekli yetki ve yasal düzenlemeler altında açıklanabilir. Gizlilik politikası içerisinde yer alan bu taahhütler sadece hizmetin sunulduğu OKINAR’a ait www.okinar.com internet adresi içerisinde geçerlidir.

4.4. KULLANICI, herhangi bir üçüncü şahsa şifresini açıklaması veya kullandırması halinde doğabilecek zararlardan bizzat sorumludur, Okinar’ın bu konuda herhangi bir sorumluluğu hiçbir şekilde bulunmamaktadır.

5. PROGRAM ÜZERİNDEKİ HAKLAR

5.1. Okinar’ a ait internet adresi üzerinden sunulan her türlü hizmet ve programa ilişkin tüm haklar Okinar’a aittir. Okinar belirtilen hizmet ve programları mücbir sebepler hariç belirtilen şartlar çerçevesinde yerine getirecektir.

5.2. KULLANICI; sunulan hizmet kapsamındaki içerikleri işleme, yayma, çoğaltma; temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme, yayma, kiralama vb. gibi hiçbir hakka kesinlikle sahip değildir. Tüm içerikler, bizzat OKINAR ya da kendisi için bir araya getirilmiş kişiler tarafından üretilmiş olup Fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde korunmaktadır.

6. ÜCRET VE ÖDEME ŞARTLARI

6.1. KULLANICI, sanal kart ile içerik hizmetlerini her türlü kredi kartı ile veya havale/EFT ile satın alabilir. Ancak internet üzerinden sözleşmenin kabulü ve siparişin verilmesinden itibaren üç (3)m gün içerisinde ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilir.

6.2. Kredi kartı ile satın alma işlemi dışındaki internet ortamından verilen siparişler sadece hafta içi mesai saatlerinde (09:00-18:00) işleme alınır. Hafta sonu verilen siparişler ise haftanın ilk iş günü işleme alınır. Ürün siparişi, kredi kartı ile ödeme yapıldığı anda; banka havalesi veya EFT ile ödeme yapıldığında ise ödemenin yapıldığına dair banka kanalıyla bilgi edinildiğinde geçerlilik kazanır. Banka havalesi veya EFT yolu ile ödeme gönderen kullanıcılar mutlaka “Havale Bildirim Formu” nu doldurmak ve OKINAR’a iletmek zorundadır. Kredi kartı ile satın alma işlemlerinde kredi kartlarına taksit yapılması, bankaların ve OKINAR’ın belirlediği koşullara göre uygulanır ve carsa vade farkı gibi durumlar www.okinar.com internet sitesi üzerinden ilgili bölümlerden ilan edilir.

6.3. KULLANICI, ürünü satın alırken kullandığı veya KULLANICI adına satın alma işlemini gerçekleştiren kişinin kullandığı kredi kartının Türkiye Cumhuriyeti yasaları (bulunduğu ülkeye ait yasalar) kapsamında kendisine verilmiş geçerli bir kredi kartı olduğunu kabul eder, kredi kartının geçerliliği sistem tarafından onaylanmadıkça hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapamaz ve işlem yapılamaması nedeniyle OKINAR’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

6.4. Kredi kartı ile ilgili verilen bilgilerin tamamının doğru olmaması veya eksik olması halinde Okinar’ın bu sözleşmeyi tek taraflı olarak hiçbir tazminat ödemeden feshetme hakkı saklıdır.

6.5. Sözleşme sebebiyle doğacak her türlü vergi KULLANICI’ya aittir. İlerleyen zaman içerisinde Okinar; ödeme seçeneklerini değiştirmeye, arttırmaya azaltmaya ya da kaldırmaya, vergiler nedeniyle doğabilecek fiyat farklılıklarını ücrete yansıtmaya yetkilidir.

7. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

7.1. KULLANICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini KULLANICI’dan talep edebilir ve her koşulda KULLANICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, KULLANICI borcun gecikmeli ifasından dolayı OKINAR’ın oluşan zarar ve ziyanını ödemek zorundadır.

7.2. KULLANICI’nın aktivasyon şifresini ücretsiz temin etmesi halinde ya da perakende alımlardaki ödeme ve temerrüt koşullarına ilişkin tüm hakları saklıdır.

8. OKINAR’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Teknolojik gelişmeler, yazılım konusundaki gelişmeler, teknik zorluklar, kanunlardan kaynaklı zorunluluklar veya mevzuattaki değişiklikler nedeniyle Okinar bazı değişiklikleri yapabilir. Okinar bu değişiklikleri KULLANICI’ya, iletişim adresinden e-posta yolu ile bildirecek, sistemin kullanımının 48 saatten fazla geciktirmeyecektir.

Okinar, tanıtım/promosyon gibi amaçlarla KULLANICI’ya yönelik olarak herhangi bir izin almaksızın internet sitesi üzerinden tanıtım ve promosyon faaliyetlerinde bulunabilir.

9. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1. KULLANICI, bu sözleşme kapsamında alacağı hizmetleri bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredemez. KULLANICI, herhangi bir üçüncü şahsa şifresini açıklaması veya kullandırması halinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisi sorumludur, KULLANICI iş bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiğinde OKINAR tarafından üyeliği ve şifresi iptal edilecek ve sözleşme tek taraflı olarak hiçbir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan feshedilecektir.

9.2. Teslim alınan aktivasyon kartının hasarsız ve sağlam olduğu kontrol edilmeli ve hasarlı olması halinde derhal Okinar’a bildirilmeli hatta mümkünse bu durum teslimat sırasında tutanakla tespit ettirilmelidir. Teslim alındıktan sonra iki (2) gün içinde herhangi bir ihbarda bulunulmadığı takdirde aktivasyon kartının hasarsız ve sağlam olarak teslim alındığı kabul edilecektir. Sözleşmeye uygun şekilde ihbarda bulunulması halinde arızalı kart OKINAR tarafından ( 30 günlük ifa süresi içerisinde) yenisi ile değiştirilecektir. İki günlük süreyi aşan ihbarlar hiçbir şekilde geçerli kabul edilmeyecektir. Teslimden sonra aktivasyon kartının özenle korunması, borcu, KULLANICI’ ya aittir. Eğer kullanım süresi içerisinde aktivasyon kartı herhangi bir sebeple kullanılamaz hale gelirse bu durumda KULLANICI, kart bedelini ödeyerek OKINAR’DAN yeni kart temin edebilir.

9.3. İnternet üzerinden siparişlerde aktivasyon şifresinin kullanımından sonra KULLANICI’ya ait kredi kartının KULLANICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini OKINAR’a ödememesi halinde, KULLANICI bu bedelden ve OKINAR’ın doğacak tüm zararlarından bizzat sorumludur. Aktivasyon kartının teslimi ile yapılan satışlarda ise KULLANICI’ya ait kredi kartının KULLANICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini OKINAR’a ödememesi halinde, KULLANICI ürünü üç (3) gün içerisinde OKINAR’a göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri kullanıcıya aittir.

9.4. Sözleşme süresi aktivasyon kartının kullanım süresi kadardır. Bu süreler Aktivasyon kartları üzerinde yazılı olarak belirtilmektedir. Aktivasyon kartının geçerlilik süresi içerisinde aktifleştirilmemesi halinde söz konusu kart OKINAR tarafından hiçbir geri ödeme yapılmadan iptal edilecektir. Aktivasyon kartının aktifleştirilmesinde veya internet üzerindeki siparişlerde aktivasyon şifresinin kullanılmasından itibaren KULLANICI’nın kontenjanla sınırlı olan canlı derslere katılabilmesi için hesabındaki kontörleri belirlenmiş süre içerisinde kullanması zorunludur. Bu süre içerisinde kullanılmayan kontörler sistem tarafından silinecektir. OKINAR kullanılmayan kontörlerin bedelinden hiçbir şekilde sorumlu değildir, sorumluluk tamamen KULLANICI’ya aittir.

9.5. Canlı ders hizmeti üzerindeki sanal sınıflar üzerinden verilecek olup, teknik imkanlar nedeniyle değişmesi mümkün olmakla birlikte, belirli sayıda kişiye ders verilebilecektir. Dersin verilebileceği minimum ve maksimum kontenjanlar internet sitesi üzerinde belirtilecektir. Kontenjanın dolması halinde KULLANICI bu derse giremeyecek ve derse girememesi halinde hesabından herhangi bir kontör düşülmesi olmayacaktır. Kontenjan nedeniyle KULLANICI’nın derse girememesi ya da minimum sayının bulunamaması nedeniyle dersin verilememesi halinde OKINAR hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Teknik imkanlar dahilinde, gelişen duruma göre OKINAR bu kontenjanı arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir. Gerektiğinde KULLANICI’nın derslerinin tekrarlarını takip etmesi mümkündür.

10. ÇEVRİM İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI VE YAPTIRIMLAR

10.1. Aşağıda tahdidi olarak belirtilen mesajların tamamının KULLANICI tarafından yazılması KESİNLİKLE YASAKTIR;

  1. T.C. yasalarına aykırı, suç oluşturan mesajlar,
  2. Bireylerin kişilik haklarına saldıran, hakaret içeren, onları alay konusu edinen mesajlar,
  3. Yasalarımıza ve uluslararası yasalara göre 18 yaşından küçükler için sakıncalı olan türde yazı ve cinsel içerikli mesajlar,
  4. Tehditkar, hakaret içerikli, küfürlü, ahlak kurallarına aykırı mesajlar,
  5. Kişinin ya da toplumların dini inançlarına, kutsal saydığı değer yargılarına hakaret içeren unsurlar taşıyan mesajlar,
  6. Terör örgütlerini, terörizmi öven ve bölücü düşünce içerikli mesajlar,
  7. Site yönetimini karalayıcı vb. tarz yazılar,
  8. Reklam amacı güden, ticari kaygı güden mesajlar,
  9. Saldırgan, şiddet yanlısı, manevi duyguları rencide eden tüm mesajlar,
  10. Telif hakları gerektiren her türlü ses dosyası, mp3 linkleri, video linkleri, mp3 veya video programları, korsan yazılım linkleri içeren veya bunların dağıtılmasını destekleyen, yönlendiren içeriğe sahip mesajlar.

10.2. KULLANICILARIN; yukarıda sayılan ve kesinlikle yasak olan mesajları yayınlaması; genel ahlak, görgü ve toplum kurallarına uygun olmayan, huzur bozucu davranışlarda bulunması; herhangi bir üyeyi, misafiri veya OKINAR çalışanını sözlü ya da yazılı taciz etmek, tehdit etmek, cinsel tacizde bulunmak, kötülemek, hakaret etmek, iftira etmek, küçük düşürmek gibi benzeri her türlü davranışlarda bulunması; Küfür, sakıncalı isim, pornografik olarak nitelendirilebilecek yazı, kelime ve rahatsız edici kelimeler içeren kullanıcı isimleri alması; diğer kullanıcıların kişisel bilgisayarlarındaki özel bilgilerine, programlara veya dosyalarına zarar verecek bilgi veya programları paylaşıma açması veya bu tür programlar kullanması; herhangi bir kullanıcının kişisel bilgilerini (ad, soyad, adres, tel no vb.) yayınlaması ya da ders akışını engelleyici tekrarlarda bulunması (spam veya flood yapması) halinde OKINAR ÖNCEDEN BİLDİRİM YAPMAKSIZIN KULLANICININ SİTEYE TEKRAR GİRMESİNİ ENGELLEME VE ÜYELİĞİNİ SONA ERDİRME HAKKINA SAHİPTİR. Kurallara uymadığı için yasaklanan KULLANICI, PARA İADESİ TALEP EDEMEZ. Tüm KULLANICILAR uyarıları dikkate almak ve bunlara uymak zorundadır. Aksi halde sözleşmesi tek taraflı olarak hiçbir cezai şart ödenmeden feshedilebilecektir. Kullanıcılar da bu kurallara uymayanlar hakkında OKINAR‘-a şikâyette bulunulabilir.

11. CAYMA HAKKI

KULLANICI, sözleşme konusu aktivasyon kartının kendisine tesliminden, internet üzerinden siparişlerde ise aktivasyon şifresini aktifleştirilmesinden itibaren on dört (14) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde ürünü ya da hizmeti satın aldığı firmaya faks ya da e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün KULLANICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya KULLANICI’ya teslim edilen ürüne/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içinde ürün/hizmet bedeli KULLANICI’ya iade edilir ve on dört (14) günlük süre içinde ürün/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, KULLANICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. KULLANICI’nın Satın aldığı firmaya yapacağı gönderimlerde kargo bedeli KULLANICI’ya aittir.

12. MÜCBİR SEBEPLER, BEKLENİLMEYEN HALLER VE YASAL ZORUNLULUKLAR HALİNDE SORUMLULUK

12.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, kanunların getireceği zorunluluklar, düzenlemeler el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

12.2. KULLANICI’nın bu hizmeti kullandığı kendi teknik donanımının arızasından ya da internet altyapısı veri hatları gibi ağ iletişim yapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek uydu ve teknik arızaları gibi sebeplerden, yasal mercilerin karar ve talimatlarından dolayı hizmetin alınamaması veya aksaması gibi durumlarda da OKINAR’ın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu kesinlikle bulunmamaktadır. Bu sebeplerle uğranılan zarardan dolayı OKINAR’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunulamaz.

13. CEZAİ ŞART

KULLANICI, sözleşmeden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmediği veya ihlal ettiği takdirde OKINAR’ın fazlaya ilişkin tazminat talep hakları saklı kalmak kaydıyla hizmet bedelinin üç (3) katı kadar cezai şart ödemeyi, cezai şartın fahiş ve indirime tabi olmadığını kabul eder.

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAKAMLAR

14.1. Sözleşmedeki herhangi bir madde ya da hüküm herhangi bir nedenle geçerliliğini yitirirse sözleşmenin diğer hükümleri bu durumdan etkilenmez ve geçerliliğini korumaya devam eder. Geçerliliğini yitiren hüküm yerine tekrar yazılı olarak geçerli bir hüküm getirilinceye kadar iyi niyet kuralları çerçevesinde karşılıklı beklentileri zedelemeyen bir hüküm getirilmiş sayılır.

14.2. Sözleşmeden doğacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve ANKARA Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır. 15. DELİL SÖZLEŞMESİ KULLANICI, sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda OKINAR’ın ticari defter ve kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193, 199 ve 200. maddeleri kapsamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder. 16. TEBLİGAT ADRESLERİ Sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için tarafların bildirdiği adresler yasal yerleşim yeri sayılacaktır. Söz konusu adreslere yapılacak teslim ve tebliğler tarafların şahsına yapılmış sayılacaktır. Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikçe önceki adrese yapılacak teslim ve tebligatlar geçerli olacaktır.