Uzaktan Eğitimde Dersler Nasıl İşlenir

Uzaktan eğitim (E-Öğretim ya da E-Learning) en temel anlamıyla çağımızın iletişim teknolojilerini kullanarak zaman ve mekan kısıtlaması kişilere eğitim almalarını sağlamadır.

Kısacası uzaktan eğitim örgün eğitime alternatif bir eğitim modeli olarak düşünülse de aslında destekleyici niteliktedir.

Şüphesiz ki ilerde teknolojik gelişmelerin daha da artmasıyla uzaktan eğitim ve benzeri eğitim modelleri daha da geliştirilerek eğitim sistemine katkı sağlayacaktır.

  • Uzaktan eğitimde kişi, kendisine en uygun zamanı belirleyerek eğitime istediği zaman aralığında devam etmektedir. Zaman konusunda bir engel bulunmamaktadır.
  • Uzaktan eğitimde yer kısıtlaması yoktur. Birey kendisinin belirlediği herhangi bir yerde eğitimine devam edebilir.
  • Uzaktan eğitim ile inisiyatif öğrenciye ait olduğundan, öğrenciler hangi derse ne kadar süre zaman ayıracağına kendisi karar vermektedir. Böylelikle öğrencilerde sorumluluk bilinci oluşmaktadır.